V rámci zachování jednoduchosti a názornosti modelu jsou v aplikaci zahrnuty pouze okolnosti, které mají vliv na rozdíl ve výsledném daňovém zatížení oproti současnému stavu.

Model je určen pro samostatného poplatníka, rodinu nebo samoživitele. Z nezdanitelných částí základu daně je uvažováno pouze se základní nezdanitelnou částí a nezdanitelnou částí na druhého z manželů.

Obdobně jsou v rámci nové úpravy uvažovány pouze slevy na dani na poplatníka a na druhého z manželů. V případě vyživovaných dětí se automaticky počítá s daňovým zvýhodněním na vyživované dítě, a to v obou systémech. Pro výpočet dále platí, že nezdanitelnou část a daňové zvýhodnění na děti za celý rok uplatňuje ten z rodičů, který má vyšší příjmy.