"Pokud vláda návrh schválí, mohl by fond bydlení poskytovat peníze zhruba od května," řekl mluvčí MMR Petr Dimun.

Zatím dotaci obcím na výstavbu nájemních bytů pro sociálně slabší poskytuje ministerstvo pro místní rozvoj. V letošním roce má na programy nájemního bydlení vyčleněno asi 800 milionů korun. Obec může požádat o dotaci až 630 tisíc korun na byt, z toho 80 tisíc představují prostředky určené na infrastrukturu. Zbytek financí na výstavbu musí obec získat z vlastního rozpočtu.

Dříve mohly obce použít i peníze od budoucích nájemců. Podle Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) tak hrozí, že se výstavba nájemních bytů až o třetinu sníží. Obce prý na financování ve většině případů nebudou mít peníze.

"Nájemní bydlení podporované státem je zacíleno pro sociálně potřebné obyvatele, kteří nemají ani na počáteční vklad," uvedl Dimun. Program také nově neumožňuje, aby si nájemní bydlení mohl zájemce po čase koupit. "Není možné, aby byt postavený se státní dotací přešel do osobního vlastnictví," dodal Dimun. Podle něj to tak funguje i v Evropě.

Přísná kritéria

U vícečlenné domácnosti, která má zájem o obecní nájemní bydlení, nesmí průměrný měsíční příjem překročit podle ministerstva práce a sociálních věcí 1,5 násobek průměrné mzdy v České republice. Ta loni podle statistiků činila zhruba 15 700 korun.

Vícečlenná domácnost by tak mohla mít příjem maximálně asi 23 500 korun. Podle MPSV se do příjmového limitu vejde kolem 60ti % domácností v ČR.

Omezena je i podlahová plocha bytu. U 80ti % všech bytů nesmí překročit 60 metrů čtverečních, zbývající byty nemohou být větší než 80 čtverečních metrů.

Výše nájemného bude záležet na obci. Nesmí však být vyšší než čtyři procenta z pořizovací ceny bytu, což je výše tzv. nákladového, tedy neziskového nájemného. To by například v případě bytu za milion korun činilo měsíčně zhruba 3300 korun.