Vládní návrh zákona o nemocenském pojištění mají začít projednávat poslanci už na této schůzi. Vláda navrhuje, že prvních 14 dnů nemoci by lidem hradil jejich zaměstnavatel. Za to by se firmám snížilo pojistné z 3,3 na 1,4 procenta.

Vedení KZPS je však přesvědčeno, že schválením zákona v navrženém znění by zvýšilo náklady menších podniků o 600 000 až 900 000 korun za rok. "Pro některé skupiny zaměstnavatelů může mít tato nová finanční zátěž až likvidační charakter," řekl v úterý na tiskové konferenci předseda KZPS Jan Wiesner.

Podle něj ani navržené snížení odvodů na nemocenské pojištění nevykompenzuje náklady na náhradu mzdy v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti. "Zvláště v obdobích epidemií mohou tyto neproduktivní náklady přivést zaměstnavatele do značných finančních obtíží," dodal Wiesner.

Firmám chybí kontrola

Zástupci podnikatelů návrh odmítají i proto, že podle nich firmy nemají dostatečnou možnost kontroly, aby mohly nemocnost ve svých provozech ovlivňovat: "Navíc, prokazování porušení režimu práce neschopného je velmi složité a v praxi obtížně uplatnitelné. Sankce za porušení v podobě odejmutí nebo snížení náhrady mzdy jsou nedostatečné. Pouhé odejmutí náhrady mzdy je zanedbatelnou sankcí, pokud v této době vykonává zaměstnanec práci "na černo".

Malí zaměstnavatelé si těžko mohou dovolit vyčlenit zaměstnance, který by kontroloval dodržování režimu práce neschopného, zvláště, když sankce za porušení není odpovídající. Šlo by zase o další neefektivně vynaložené náklady," vyjmenovává se v tiskové zprávě KZPS.