Podobně nepříznivý vývoj vykazuje podle podle Horské bilance i v březnu. "Válka v Iráku bude mít negativní dopad nejen na export, ale i příjmy z turistiky a příliv investic ze zahraničí," vysvětlila.

Pro budoucí vývoj bilance pak bude důležité, jestli se podaří obnovit zájem turistů o Česko.

V letošním roce bude příliv kapitálu tvořen především repatriacemi zisků a zčásti investicemi "na zelené louce", jejichž objem by v období před vstupem do EU měl růst.

Běžný účet platební bilance České republiky vykázal za únor deficit 9,5 miliardy korun. Schodek obchodní bilance přitom činil 4,3 miliardy Kč. Bilance služeb skončila mírným schodkem 303 milionů. Předběžné údaje zveřejnila dnes Česká národní banka.