Prezident George Bush naznačil ochotu, že odepsání dluhu v podstatě podpoří. Spojené státy a Británie však dosud měly velmi rozdílné názory na to, jak takový plán bude fungovat.

Británie dávala přednost tomu, aby vyspělé státy převzaly odpovědnost za splacení dluhů. USA naopak požadovaly, aby dluh zcela odepsali věřitelé. Nakonec Británie souhlasila s americkou variantou. Spojené státy na oplátku slíbily, že věřitelům poskytnou další finance na úhradu odepsaných částek.

V sobotu se osm velmocí dohodlo na okamžitém zrušení dluhů 18 nejchudších zemí ve výši 40 miliard USD, o dalších se bude jednat později. Jde o Benin, Bolívii, Burkinu Faso, Etiopii, Ghanu, Guyanu, Honduras, Madagaskar, Mali, Mauritánii, Mozambik, Nikaraguu, Niger, Rwandu, Senegal, Tanzanii, Ugandu a Zambii.

Anulování dluhů bude G8 plně kompenzovat Světové bance a Africké rozvojové bance, které jsou hlavními věřiteli těchto zemí. To znamená, že se bohaté země zavázaly poskytnout těmto organizacím finance rovnající se částkám, které chudé země nesplatily. MMF bude muset najít finance ve vlastních rezervách.