Vyplývá to ze zákona, který nabyl účinnosti od konce dubna a jímž se mění některé zákony v souvislosti se zrušením Fondu národního majetku.

Jde mj. o zákon o konkursu a vyrovnání a zákon o vlastnictví bytů. Podle zákona o konkursu byty totiž spadaly do konkursní podstaty a šlo je zpeněžit a uhradit jimi dluhy družstva.

Podle zákona o vlastnictví bytů měli členové družstev i v případě úpadku družstva právo na jejich bezplatný převod.

Soudy si s tímto rozporem nevěděly rady a hrozilo, že se v případě konkursu bytového družstva přikloní ke správci konkursní podstaty, který by chtěl byty zpeněžit. Nový zákon přikazuje, že družstevníci musí své byty dostat do vlastnictví bezplatně a nesmějí jim být prodány.

Zákon vyřeší i stávající problémy

To vyřeší například problém členů SBD Kavčí skála Říčany, kteří o své byty už řadu let u soudů bojují, protože jim je chce správce konkursní podstaty prodat. Konkurs hrozí pro velké dluhy i Pražskému stavebnímu bytovému družstvu Hutmanka, kde má být převedeno do vlastnictví asi 400 bytů. Teď už se o své byty bát nemusí.

Návrh předložil Tomáš Vrbík (nezařazený) na základě dohody s poslanci všech ostatních politických klubů. Díky tomu byl ve Sněmovně na konci března hladce a bez pozornosti médií přijat.

"Řešení je takové, že správce konkursní podstaty musí nejprve nabídnout byt k bezplatnému převodu družstevníkovi. Pouze nepřijmeli nabídku do tří měsíců, může správce přikročit ke zpeněžení," řekla Právu ve středu advokátka Hana Marvanová, která se také na přípravě návrhu podílela.

Podle jejích slov je velmi důležité, že se novela vztahuje i na probíhající konkursy. To znamená, že pomůže i říčanským družstevníkům, kteří bojují o devět set svých bytů. Jejich mluvčí Jaroslav Říha to včera Právu potvrdil a dodal: "Přesto ale zatím stále žijeme ve strachu a napětí. Správce konkursní podstaty totiž nadále stupňuje své nároky. Chce, abychom zaplatili ještě vyšší částky za své byty, než původně požadoval."

Věřitelé družstev nespokojeni

Problémem se v minulosti zabýval i Ústavní soud, který rozhodl, že do konkursu nemohou spadnout již převedené byty. To ale například v Říčanech pomohlo jen několika družstevníkům, kteří stihli převod ještě před konkursem. Lidé s byty nepřevedenými do vlastnictví zůstávali dál ve značné nejistotě.

Řešení přijaté parlamentem v zákonu č. 179/2005 Sb. se nelíbí zejména věřitelům družstev, protože se vyčleněním bytů z konkursní podstaty sníží majetek, z něhož je možné uhradit jejich pohledávky. "Od přijetí zákona o vlastnictví bytů v roce 1994 měl každý, kdo například družstvu půjčil peníze, vědět a počítat s tím, že člen družstva má nárok na převedení družstevního bytu do vlastnictví a že to zmenší majetek družstva," řekl Právu místopředseda výboru pro veřejnou správu, životní prostředí a regionální rozvoj František Beneš (KSČM).

Přijatá novela se nevztahuje na bytové domy ve vlastnictví malých bytových družstev, která domy koupila od obcí.