"Pokud by totiž ČR mohla předkládat projekty až po vstupu do EU v květnu 2004, hrozilo by, že v roce 2004 stihne dokončit velmi málo projektů a pomoc od unie tak bude také velmi malá," řekl ČTK Jiří Blažek, odborník na strukturální fondy z katedry regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

"Například Rakousko nedokázalo v prvním roce po vstupu do unie využít z evropských peněz ani euro," dodal Blažek.

Jen projekty nad 10 miliónů eur

V letošním roce jednají čeští diplomaté s unií o schválení dokumentů, které Česku umožní čerpat unijní peníze na financování různých projektů. Oficiálně budou tyto dokumenty podepsané až po vstupu do EU, ale ještě do konce letošního roku by česká strana měla vědět, jaká bude jejich konečná podoba.

Česká republika bude po vstupu do unie předkládat Evropské komisi ke schválení pouze velké projekty nad deset miliónů eur (asi 300 miliónů korun), na jejichž financování se EU podílí z takzvaného fondu soudržnosti. Tento fond je určený na životní prostředí a na dopravu.

Projekty v rámci strukturálních fondů již budou podle náměstka ministra pro místní rozvoj Čestmíra Sajdy schvalovat čeští úředníci. Podkladem pro jejich rozhodování budou programové dokumenty, které s unií vyjednáme, dodal Sajda.