Úvěr, který díky výstavbě umožní výrazné zvýšení kapacity pražského mezinárodního letiště, bude přitom České správě letišť poskytnut za mnohem výhodnějších podmínek, než by tomu bylo v případě získání úvěru od některého z komerčních subjektů.

Martin Kačur k tomu poznamenává: "Nový terminál, který zvýší kapacitu letiště až na 10 milionů cestujících ročně, se stane hlavním motorem při dalším posilování pozice Prahy jako největšího letiště v rámci zemí vstupujících do Evropské unie."

Dnešní podpis úvěrové smlouvy navazuje na rozhodnutí rady ředitelů Evropské investiční banky z 29. ledna 2003 poskytnout úvěr na výstavbu nového terminálu na pražském letišti.

Demoliční práce již v plném proudu

V průběhu následujících dvou týdnů Česká správa letišť vyhlásí veřejnou soutěž na aranžéra garance úvěru od Evropské investiční banky. Ten bude mít za úkol vést jednání s komerčními bankovními domy o poskytnutí záruky na úvěr od EIB.

"Již nás aktivně oslovily takřka všechny bankovní domy působící na českém trhu. Jejich zájem o podíl na zajištění úvěru od Evropské investiční banky je značný. Pokud jde o zahájení výstavby nového terminálu - nutné demoliční práce jsou již v plném proudu; zahájení stavby jako takové plánujeme na polovinu letošního roku," říká Kačur.

O 3,5 miliónu cestujících za rok více

Nový Terminál 2 Sever by měl být pro cestující otevřen do konce roku 2005 a v první fázi zvýší kapacitu pražského letiště o další 3,5 milionů cestujících ročně (celková roční kapacita letiště tak bude činit 10 milionů cestujících).

Jeho dokončení zároveň umožní oddělené odbavování letů do zemí, které jsou signatáři tzv. Schengenských dohod a jejich odbavení se řídí zvláštním zjednodušeným (vnitrostátním) režimem.

Pražské letiště je největším mezinárodním letištěm v rámci zemí vstupujících do EU. V loňském roce jím prošlo více než 6,3 milionu pasažérů, v měsíci únoru 2003 celkem 377 490 cestujících, což ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku představuje nárůst o 6,2 %. Ještě větší dynamiku růstu vykázal ukazatel počet transferových cestujících, který činil 18,5 %.