V porovnání s loňským rokem je přesto květnový schodek o 18 miliard korun menší. Vláda za podpory Sněmovny schválila schodek na celý rok ve výši 83,6 miliardy korun, pokud by se tedy počítal poměrně, dosáhl schodek v květnu 32 procent z toho plánovaného.

Celkové příjmy byly na konci května 324,4 miliardy korun z plánovaných 824 miliard, výdaje 351, 4 miliardy.

"Proti výsledkům dosaženým ke konci dubna došlo v průběhu května letošního roku ke zpomalení inkasa celkových příjmů, když květnové příjmy dosáhly výše pouze 55,4 miliardy korun proti průměrným 67,2 miliardám za předchozí čtyři měsíce," uvedlo ministerstvo financí. Stát v příjmové části nejvíce získal na daních a poplatcích.

"V květnových datech o plnění státního rozpočtu nebyly zaznamenány žádné náznaky poruch v ekonomice. Tempo růstu daňových příjmů za prvních pět měsíců roku přesně odpovídá celoročnímu plánu," řekl ekonom HVB Bank Pavel Sobíšek.

Výdaje krajům a fondům

Na vysokých výdajích státu se stále největší měrou podílejí sociální dávky. "Nadprůměrné čerpání vykazují zejména neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění, a to na 49,8 % rozpočtu, " uvedlo MF.

V květnu to ale byly i odvody krajům ve výši 16,9 miliardy korun určených do škol. Necelé tři miliardy dostala také Všeobecná zdravotní pojišťovna. O tuto částku budou v červenci a srpnu zkráceny platby státu do veřejného zdravotního systému.

Podle Sobíška je neustálý růst sociálních dávek znepokojivý. "Vládě se nedaří zabránit bobtnání sociálního systému," řekl.