Nezvykle rostla mzda více lidem v nepodnikatelské sféře. Úpravy platů státních zaměstnanců způsobily, že se tu průměrná mzda zvýšila o 1424 korun (o 8,9 procenta) na 17 358 korun. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 833 korun (o 4,9 procent) na 17 772 korun.  "Je zřejmé, že podniky mají silnou motivaci udržet své náklady pod kontrolou, aby neztratily konkurenceschopnost," sdělil analytik HVB Bank Pavel Sobíšek.

Stále více tak platí, že mezi soukromým a státním sektorem se rozdíly ve mzdách stírají. "Zatímco mzdový vývoj v podnikatelské sféře je plynulejší a je ovlivněn především hospodářskými výsledky firem, vývoj v nepodnikatelské sféře probíhá spíše skokově, protože do značné míry závisí na legislativních krocích vlády a možnostech rozpočtu," uvedl ČSÚ.

Reálné mzdy, tedy růst růst očištěný od vlivu inflace rostly v porovnání s loňským 1. čtvrtletím o 4,1 procenta. "Z uvedených údajů lze usuzovat na mírné snížení tempa růstu české ekonomiky v prvním čtvrtletí oproti závěru roku 2004," sdělil analytik Raiffeisenbank Pavel Mertlík.

Většina lidí je pod průměrem

Na průměrnou mzdu dosáhne jen menšina obyvatel Česka. Dvě třetiny lidí se musí na výplatní částce spokojit s nižším číslem.

Nejvíce vydělávají lidé, kteří pracují ve firmě s mezinárodním vlastnictvím. Z profesí pak finanční zprostředkovatelé a bankéři. Jejich průměrná mzda je kolem 45 tisíc. "Dlouhodobě dosahují nejvyšších průměrných mezd finanční instituce, pojišťovací společnosti a penzijní fondy. Průměrná mzda ve finančních institucích se vyšplhala téměř na 2,5násobek republikového průměru," uvedl ČSÚ.

Nejméně mají například servírky, lesníci nebo rybáři. V průměru mají kolem 11 tisíc.