Česko plní jak úroveň růstu spotřebitelských cen, tak požadovanou nízkou úroveň úrokových sazeb. ČR se loni navíc povedlo snížit schodek veřejných rozpočtů pod tři procenta HDP. Ještě o rok dříve to bylo téměř 12 procent. Na příznivějším výsledku se projevil nižší schodek státního rozpočtu i převod nevyčerpaných téměř 26 miliard korun do rezervních fondů.

Spotřebitelské ceny se v ČR od roku 1996 zvýšily o 37,2 procenta, což je ve srovnání s Maďarskem, Polskem a Slovenskem nejméně. V letech 2002 až 2005 byl růst o pouhých 2,6 procenta.

HDP na obyvatele zaostává

Ekonomika se ve srovnání s ostatními středoevropskými státy vyvíjela v letech 1997 až 2004 nejpomaleji a průměrné tempo růstu bylo nižší i proti patnáctce zemí EU. Relativní úroveň hrubého domácího produktu na obyvatele k průměru evropské pětadvacítky v letech 1997 až 2000 dokonce klesala.

Nejvyšší ze zemí střední Evropy měla ČR podíl HDP na obyvatele v roce 1995. Na jednoho obyvatele tehdy připadalo 70 procent průměru EU. V roce 2004 to bylo 71,2 procenta (předtím dokonce i méně), ostatní země střední Evropy rostly rychleji.

Česko plní také požadovanou úroveň úrokových sazeb a loni snížilo i schodek veřejných rozpočtů pod tři procenta hrubého domácího produktu. Daří se i českému vývozu, ceny dováženého zboží rostly v letech 1993 až 2004 v průměru o 1,1 procenta ročně, vývozci mohli zdražovat až o 2,5 procenta ročně. Český vývoz se v roce 2002 podílel na světovém obchodu 1,5 procenta.