V přepočtu na koruny zaplatí za základní jízdenku MHD nejvíce lidé používající městskou dopravu v Berlíně. Lístek je vyjde na 60 korun. Těsně za nimi následuje Londýn, kde lístek stojí přibližně 57,50 koruny. Plyne to ze srovnání cen, které udělala ČTK.

Na druhou stranu nejlevnější jízdenky mají cestující v Moskvě a v Bratislavě(v přepočtu 11 korun). Ve srovnání s průměrnými mzdami v jednotlivých zemích se ceny jízdenek nijak výrazně nevymykají. Lidé ve většině hlavních evropských měst si za průměrnou měsíční mzdu mohou koupit kolem tisíce jízdenek.

V západní Evropě je to jen o málo víc, v nových členských zemích zase méně. Výjimkou jsou pouze Slovinsko, Chorvatsko a Polsko, kde je jízdné v porovnání s průměrnou mzdou neúměrně vysoké. Například Chorvaté si za průměrný měsíční plat koupí 538 jízdenek. Pražené 900 jízdenek a například Němec 1150 jízdenek MHD. Čísla jsou samozřejmě jen orientační.

Srovnání průměrných mezd a cen lístků v MHD v Evropských městech (přepočteno na Kč)
město cena základní* jízdenky průměrná mzda kolik lístků si obyvatel za mzdu koupí
Berlín 60,50 69 750 1153
Londýn 57,50 58 290 1013
Brusel** 45,50 82 380 1810
Vídeň 45,50 54 960 1208
Paříž 42,50 49 950 1175
Lublaň 38 22 890 602
Madrid** 30 37020 1234
Záhřeb 27 14 550 538
Praha 20 18 035 901
Budapešť 19 18 000 947
Varšava 17,50 11 460 654
Bratislava 11 11 450 1041
pozn* základní jízdenkou se rozumí přestupní lístek pro dospělého člověka bez slev platný cca hodinu, ** údaje za rok 2003
zdroj: Evropská federace zaměstnavatelů, Eurostat a dopravní podniky měst (podle ČTK)

Srovnání cen jízdného MHD v Praze s dalšími městy v ČR najdete zde.