Na tiskové konferenci to ve středu uvedl vrchní ředitel obchodně provozní divize Jiří Vencl. Informace, že chce podnik zrušit karty Z pro využití levnějšího zákaznického jízdného, podle generálního ředitele Petra Kousala popisuje pouze jednu ze zvažovaných variant, ke které by dráhy mohly koncem roku přistoupit.

Varianty však dosud neschválilo představenstvo ani dozorčí rada. Varianta zrušení karet Z počítá se sjednocením zákaznického jízdného s jízdným obyčejným, které je až o 60 procent dražší. Nová úroveň jízdného by byla vyšší než zákaznické jízdné. Sám Kousal však se zrušením nedávno zavedených karet a obyčejného jízdného příliš nesouhlasí.

Obyčejné jízdné sice využívá osm procent cestujících, ti ale generují 20 procent tržeb. Kousal se proto kloní k variantě zlevnění jízdného na vzdálenosti s největším úbytkem cestujících či zavedení zvláštních cen tam, kde drahám konkurují autobusy, tedy například z Prahy do Brna. Zlevnění o více než korunu by se zřejmě týkalo dvou nejkratších pásem do deseti km a jízdné by kleslo i v pásmu mezi 50 a 60 kilometry.