Zákon zavádí od roku 2007 pro každého obchodníka povinnost mít pokladnu s fiskální pamětí. Ta si pamatuje všechny operace, které na ní byly provedeny od jejího uvedení do provozu. Vláda tím chce bojovat proti daňovým únikům, pravicové strany tvrdí, že pokladna za 30 tisíc korun je jen zbytečný náklad pro malé obchodníky a daňové úniky by měly lépe kontrolovat finanční úřady.

Klaus souhlasil i s novelou obchodního zákoníku, který urychluje zápisy do obchodního rejstříku. Pokud nebude zápis provedený do pěti dnů, bude automaticky považován za uskutečněný. Do zákona se ale dostala na návrh poslance ODS Vladimíra Doležala pasáž, která se nelíbí minoritním akcionářům firem. Říká, že pokud jeden akcionář získá více než 90 procent firmy, může vykoupit minoritní akcionáře ať už se jim to líbí nebo ne.

Další dvě veta

Klaus současně odmítl podepsat zákon o inspekci práce a jeho novelu. Vládní návrh zákona zaváděl přestupky, za které by zaměstnavatel mohl dostat statisícové až miliónové pokuty. Patří mezi ně například rovné zacházení. Pokuty by vybíral nově zřízený Státní orgán inspekce práce.

"Považuje-li stát některé věci za veřejný zájem, měl by ho naplňovat obecně závaznými předpisy a kontrolovat svými orgány. Tyto zákony však různé úkoly a povinnosti, které přísluší výlučně státu, přenášejí na soukromé firmy, na zaměstnavatele. Zákony se tak v podstatě nedívají na soukromou firmu jako na samostatnou právnickou osobu, ale jako na jeden ze státních úřadů," interpretoval Klausův názor jeho mluvčí Petr Hájek.

Klaus už ve středu odmítl podepsat zákon o kolektivním vyjednávání. [celá zpráva]