Poslanci tak zmírnili tolik kritizovaný zákon, který byl trnem v oku zástupcům studentů. Ti tvrdili, že i kdyby studenti středních škol pracovali všechny prázdniny během studia, stejně nemohou rok "nasbírat", a podporu tak získat.

Kritizovaný zákon platí od loňského října. Nezaměstnaní absolventi škol tak mohou dosud získat podporu jen díky své práci při studiu a brigádám, pokud přitom platili sociální pojištění.

Novelu zákona musí ještě schválit Senát a podepsat prezident republiky

Příspěvky pro zaměstnavatele

Součástí  novely zákona o zaměstnanosti je také zvláštní příspěvek zaměstnavatelům, kteří dají práci absolventům škol nebo lidem starším 50 let, dostanou od státu finanční příspěvek. Tyto lidi musí přijmout na tzv. společensky účelná místa.

Společensky účelnými pracovními místy jsou práce, které zaměstnavatel zřídí na základě dohody s úřadem práce a obsadí je právě lidmi, kteří jsou na úřadech registrováni a nedaří se najít jim práci. Už na samotné zřízení dostává zaměstnavatel příspěvek až do výše průměrné mzdy, tedy asi 18 tisíc korun.

Výši příspěvku na zaměstnance zákon nijak nestanovuje, dohodne se na ní zaměstnavatel s úřadem práce. Může být i do výše měsíční mzdy. Zaměstnavatel jej bude dostávat nejdéle rok. Když by ale vytvořil pracovní místo účelně jen kvůli příspěvku - tedy po jeho vyčerpání by absolventa do půl roku propustil, bude muset příspěvek vrátit.

Předkladatelé návrhu původně chtěli, aby toto všechno platilo jen pro absolventy škol, poslanci ale příspěvky rozšířili i na lidi straší 50 let a na všechny lidi mladší 25 let (v případě studentů vysokých škol do 30 let), bez ohledu na to, zda jsou absolventy.