ČEZ požádal plodinovou burzu o obilí před dvěma týdny. "Nedaří se zatím zajistit pro elektrárenské zkoušky obilí špatné jakosti," řekl generální sekretář plodinové burzy Karel Zezula. Obilí, které by ČEZ získalo, by muselo bý napadené plísněmi, snětí nebo mít velký obsah zdraví nebezpečných aflatoxinů. ČEZ chce technologii nejprve vyzkoušet, na to potřebuje asi 150 tun obilí.

Česko, ale i okolní státy čelí vysoké loňské nadúrodě obilí, sila jsou plná a zemi se nedaří ho prodat. Tendr na české obilí už vypsala i EU. Zemědělci přitom potřebují sklady vyprázdnit pro další úrodu.

I přes to všechno se nápad obilí pálit jako biomasu a vyrábět z něj elektřinu, nesetkal u veřejnosti s příliš velkým pochopením. Nejčastějším argumentem je nemorálnost tohoto kroku, mnozí lidé na světě hladoví a Česko by obilí pálilo v elektrárnách.