V čele žebříčku se objevují ještě země jako Lucembursko, Švýcarsko, Rakousko a Norsko. Pokud se do příjmu započítá inflace, je kupní síla původní patnáctky EU zhruba vyrovnaná, kolem 16 až 17 tisíce eur na rok a osobu. Nové členské státy EU jsou na tom o třetinu až polovinu hůře. Nejlépe si z nových členů vede Slovinsko s 11 600 eury na hlavu, nejhůře Lotyšsko s 5632 eury.

"Nejchudší státy v Evropě jsou Albánie, Bělorusko, Ukrajina a Moldávie," uvedla agentura ve zprávě.

Zatímco občané Polska mají průměrný disponibilní příjem ve výši 6949 EUR za rok, jejich němečtí sousedé mají tento příjem ve výši 16 207 EUR. "Rozdíl v příjmu najdeme také na východní hranici Polska, ale v tomto případě se jedná o opačnou situaci, kdy Polsko předstihuje Bělorusko (1815 eur) a Ukrajinu (1853 eur)," uvádí GfK.  Tomuto "sousedství" odpovádají i rozdíly v rámci samotného Polska od západu k východu.

Na druhou stranu nejvyváženější zemí v Evropě, co se příjmů týče, je Švýcarsko.

Kupní síla na obyvatele upravená o infalci v roce 2005 (eur/osoba/rok)
země kupní síla země kupní síla
Lichtenštejnsko 32 203 Malta 10 158
Lucembursko 22 331 ČR 8265
Švýcarsko 19 658 Maďarsko 7805
Rakousko 17 531 Litva 7197
Velká Británie 16 710 Polsko 6949
Francie 16 706 Chorvatsko 6313
Norsko 16 559 Slovensko 6267
Belgie 16 260 Estonsko 5963
Německo 16 207 Lotyšsko 5632
Itálie 16 162 Rumunsko 4567
Irsko 16 050 Bulharsko 4313
Island 14 687 Turecko 4257
Švédsko 13 975 Srbsko 3573
Finsko 13 886 Bosna a Herc. 3306
Dánsko 13 634 Makedonie 3163
Kypr 13 167 Ukrajina 1853
Španělsko 12 997 Bělorusko 1815
Řecko 12 447 Albánie 1482 
Slovinsko 11 614 Moldávie 783 
Portugalsko 11 115
průměr EU 14 255 Evropa 9894
zdroj: GfK

Výsledky jsou součástí rozsáhlého výzkumu GfK Europe Report 2005 ve 1600 ve 47 zemích. Kupní síla uvádí příjem obyvatel včetně nejrůznějších typů sociálních dávek a příspěvků. Bere v úvahu životní náklady a také inflaci v jednolitvých zemích.