Každý rok by měl stát v dlouhodobém výhledu investovat do výstavby komunikací kolem 30 miliard korun, uvedl Šimonovský na konferenci o financování dopravních projektů. V současnosti má Česká republika přibližně 520 km dálnic a 320 km rychlostních silnic. Rychlostní komunikace by měly odlehčit přetížené síti silnic I. třídy, která v současnosti nese hlavní dopravní zátěž.

Zpoplatnění používání rychlostních komunikací má přinést dodatečné příjmy v řádu miliard korun do fondu dopravy. Fond dopravy se totiž v budoucnu bude potýkat s výpadkem příjmů z privatizace od Fondu národního majetku, které tvoří zhruba polovinu jeho rozpočtu. Letos je to přes 27 z celkových 45 miliard korun.

Vedle stavby nových silnic čeká ČR ještě výstavba zhruba 440 km železničních koridorů, které napojí tuzemskou železniční síť na evropskou rychlostní síť. Dráhy v současnosti dokončují dva koridory o celkové délce kolem 700 km, které spojí Berlín, Prahu a Vídeň a Varšavu s Vídní.