ČKA společně s ministerstvy financí a průmyslu a obchodu do prodávaného bloku zařadila pohledávky vůči vybraným klientům, na jejichž majetek byl prohlášen konkurz. Prodej bloku se uskuteční formou dvoukolové obchodní veřejné soutěže za účasti organizačního a právního poradce. Rozhodujícím kritériem prodeje bude opět výše předložené ceny za celý blok.

ČKA zatím dokončila prodeje dvou velkých bloků pohledávek. Pilotní portfolio o celkovém objemu 20,6 miliardy korun odkoupila v roce 2001 společnost Goldman Sachs, za druhý blok v hodnotě 37,8 miliardy loni nabídla nejvyšší částku společnost EC Group. V případě konkurzních pohledávek zřejmě bude výnosnost nižší.

I v konkurzním bloku se zřejmě objeví stejní zájemci, tedy především významné zahraniční firmy orientující se na obchodování s pohledávky. Kromě Goldman Sachs lze zřejmě očekávat účast například GE Capital, Blackstone Group, Epic, CSFB či Lone Star. Z domácích firem se o minulé balíky ucházela především skupina PPF a Penta.