"Pokud se někde peníze neseženou, hrozí riziko postupného zastavení prací mezi srpnem a říjnem na jednotlivých úsecích D11," varoval Malíř s tím, ze ohrožena je i příprava stavby dálničního přivaděče k Pardubicím v úseku Sedlice-Opatovice.

"Státní fond dopravní infrastruktury tu zakázal vypsat výběrové řízení, protože není schopen profinancovat celou záležitost během letošního roku. Výkupy pozemků se zastavily," tvrdí náměstek.

Hledají se peníze

Podle upřesnění náměstka pro výstavbu ředitele pardubické Správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jiřího Jedličky požádalo ŘSD o udělení souhlasu se zahájením výběrového řízení Státní fond dopravní infrastruktury 31. března.

"K dnešnímu dni nemáme zprávu, že žádost je vyřízena," sdělil Jedlička s tím, že jednání o výkupech pozemků byla zahájena loni v prosinci.

"Celkové náklady na výkupy pro celou stavbu jsou asi 35 miliónů korun, ve schváleném rozpočtu je pro stavbu zajištěna částka 10,64 miliónů na zajištění přípravy. K 30.dubnu jsou plánované finance vyčerpány provedenou úhradou nebo smlouvami, předanými k zapsání do katastru. V návrhu rozpočtového opatření bylo uplatněno zvýšení rozpočtu na letošní rok o 18 miliónů, jeho projednání není dosud dokončeno. Pokud nebude zajištěno další financování, bude skutečně nutno zastavit uzavírání dalších kupních smluv, což ohrozí návazné projednávání stavby a tím i její plánované zahájení v roce 2006," připustil Jedlička.

Vyvlastňování probíhá

Malíř sdělil, že ŘSD také nijak nepokročilo ve výkupu a vyvlastnění pozemků pro D11 před Hradcem Králové od farmářky Ludmily Havránkové a ekologických aktivistů.

"Pokud se s nimi stát nedohodne, hrozí, že dálnice skončí zhruba sedm kilometrů před krajským městem provizorním sjezdem na silnici z Lázní Bohdaneč do Hradce," prohlásil. ŘSD to nevylučuje. "Vyvlastňovací řízení tam stále probíhá. Dálnici k Hradci dovedeme v termínu, ale je možné, že nějaký čas bude muset být v posledním krátkém úseku použito jisté provizorium," řekl Právu mluvčí ŘSD Jan Hoření.

Nyní se podle Malíře na D11 staví sedm dní v týdnu ve dvou směnách, aby se dohnalo zpoždění způsobené dlouhou zimou. Podle původního záměru by měla být dálnice v polovičním profilu hotova do konce letošního roku a celá v roce 2006.