"Odhad budoucího vývoje veřejných financí je však nadále nejistý," uvedla ČNB. Banka odhad snížila hlavně v návaznosti na lepší hospodaření státu v roce 2004. Stát naplánoval deficit 115 miliardy, schodek byl nakonec asi 90 miliard a jednotlivá ministerstva dokázala ještě třicet miliard ušetřit.

Právě limit tři procent je hranicí, pod jakou musí být schodek veřejných financí v roce 2008, pokud chce ČR přijmout euro v roce 2010. Vláda se k tomu zavázala v tzv. konvergenčním programu. Guvernér ČNB Zdeněk Tůma ale soudí, že Česko by se mělo snažit snížit schodek ještě víc pod požadovanou hranici.

MF na letošní rok stále odhaduje schodek 4,7 procenta HDP, příští rok pak 3,8 procenta HDP.