Úřad sice ještě ve středu, kdy zprávu projednávala vláda, tvrdil, že náklady jsou 577 miliard, do čísla ale je ještě potřeba započítat úroky, které také musel stát zaplatit. Navíc je stále možné, že stát nakonec bude muset vyplatit své dřívější záruky za některé podniky.

Jednoznačně nejvyšší sumu, 370 miliard, spolkly banky, které stát před prodejem očišťoval od špatných úvěrů. Nejvíce, 83,2 miliardy korun, do nich stát dal v roce 1998.

Restrukturalizace podniků vyšla stát na zhruba 136 miliard korun, do sektorů domácností (například náhrady za krach kampeličky), šlo 50 miliard korun. Na úrocích, na dobývání pohledávek nebo jako náklady privatizace stát vynaložil 135 miliard korun. Stát navíc zaplatil za úvěry, za něž se zaručil, přes 20 miliard korun.

Kolik stát dal do transformace české ekonomiky od roku 1991 (v mld. Kč)
sanace bank 370,4
Podnikový sektor 136,6
domácnosti 49,9
ostatní náklady 135
celkem 692
vyplacené záruky za úvěry 20,6
zdroj: MF

Stát, potažmo daňoví poplatníci, neplatil v průběhu let 1991 až 2004 jen za výdaje nutně spojené s přechodem ke kapitalismu, ale často i za chyby, které přitom stát či jeho představitelé udělali.

Podle ministerstva financí je výše celkových nákladů transformace nepřesná a pokud by se do ní započítaly jiné položky, dál by rostla. "Konečný výsledek by byl vyšší v případě zahrnutí výdajů, které směřovaly do veřejného sektoru," uvedlo ministerstvo financí ve zprávě. Mezi tyto výdaje patří například pomoc regionům nebo obcím.

Ekonomové: ČR si dala na čas

Podle ekonomů by náklady transformace byly nižší, pokud by stát dříve přikročil k privatizaci bank. "Tam jsme utopili opravdu hodně peněz," řekl už dříve Jan Švejnar z ekonomického institutu Cerge-EI.

Ekonom Patria Online David Marek soudí, že Česká republika dala přednost cestě postupných změn před rychlou přeměnou. Minul ji tak prudký pokles ekonomiky nebo vysoká nezaměstnanost. Na druhou stranu okolní státy, které zvolily rychlejší přeměnu, rostou nyní rychleji. Ekonomika ČR vzrostla od roku 1990 zhruba o 14 procent. Okolní státy jako například Slovensko nebo Polsko vykázaly za tu dobu růst mnohem vyšší.