I mezi nimi ale probíhá diskuse, jak by měly priority vlády vypadat. "Chci ulevit živnostníkům a drobným a středním podnikatelům," říká Jahn. "Souhlasím, ale musíme na to nejdříve mít," upozorňuje Sobotka.

Výraznou změnou, která by pomohla živnostníkům i výběru daní, by mělo být zavedení vyšších paušálů. Místo dnešních 25 procent příjmů by si podnikatelé podle Jahna mohli dát paušálně do nákladů 70 procent a zemědělci 80 procent.

Místo složitého vykazování výdajů na podnikatelskou činnost by si osoby samostatně výdělečně činné odečítaly při výpočtu daně od svých příjmů paušálně pouze jeden výdaj. To by výrazně zjednodušilo jejich administrativu. Zároveň by se tak zvýšila efektivita správy daní, neboť finanční úřady by nemusely zkoumat jednotlivé výdaje z hlediska jejich daňové uznatelnosti.

Nesnížit příliš příjmy rozpočtu

Naopak Sobotka zatím počítá s paušálem 50 procent, protože vyšší procento by podle něj znamenalo příliš velký výpadek příjmů státního rozpočtu.

Jahn rovněž prosazuje, aby stát umožnil odečíst od daní náklady na dojíždění za prací i na jazykové kursy a školné. Sobotka však chce, aby se počet odečitatelných položek nezvyšoval a výhledově spíše snížil.

Jahn bude prosazovat rovněž zavedení tzv. editační povinnosti daňové správy vydávat závazný výklad daňové legislativy. Toto opatření by po vzoru některých evropských zemí (např. Belgie, Nizozemska, Německa, Polska či Maďarska) posílilo právní jistotu podnikatelů v daňové oblasti. Podnikatel by mohl dopředu získat závazné posouzení, jakým způsobem bude daňová správa vykládat v jeho případě daňové předpisy.

Shoda o potřebě zákona o úpadku

"Chci určitě prosadit nový zákon o úpadku, který podnikatelé velmi nutně potřebují," řekl Právu Jahn.

O potřebě i podobě tohoto zákona už panuje po předcházejících sporech Jahnova týmu s ministerstvem spravedlnosti shoda. Jahn se navíc pokusí zákon o úpadku prosadit tak, aby ve Sněmovně získal podporu nejen 101 poslanců vládní koalice.

"Dobrý zákon potřebují všichni. Tady by měly vášně a nulová tolerance vlády ze strany ODS jít stranou," zdůraznil Jahn. Podařit by se také mělo výrazné snížení administrativní zátěže podnikatelů. Živnostníci by v budoucnu už nemuseli zpracovávat vícekrát dokumenty, jako jsou zprávy o počtu emisí, o pracovních podmínkách, doklady o vzdělání a podobně.

Podle Jahna je však k tomu nutná i lepší spolupráce úřadů. Ministerstva musí do konce letošního roku provést analýzu, jak jejich předpisy zatěžují živnostníky a firmy. Do března 2006 by měla být hotová souhrnná studie a posléze i zákon, jenž by podnikatelům ulevil.

Jahn zároveň ve vládě prosadil, aby všechny nové nebo měněné zákony obsahovaly detailní analýzu dopadů na podnikatele. "Vláda by již neměla přijmout nic, co by mělo negativní dopad na podnikatelské prostředí," prohlásil Jahn.

Strategie hospodářského růstu, na níž Jahnův tým pracuje už delší dobu, však bude předložena jen v případě, že Paroubkova vláda získá důvěru Poslanecké sněmovny.