"Z vládní rozpočtové rezervy bude ve prospěch Ministerstva zahraničních věcí ČR, resp. Ministerstva životního prostředí ČR uvolněna celková částka 10,8 miliónu korun," sdělil mluvčí ministerstva financí Marek Zeman.

Právě tato dvě ministerstva mají nyní za úkol sumu rozdělit jako účelové státní dotace neziskovým organizacím, které humanitární sbírky prostřednictvím SMS pořádaly.

Na pomoc jihovýchodní Asii postižené v prosinci vlnou tsunami poslali Češi přes 1,8 miliónů dárcovských SMS, touto cestou tak darovali 63 miliónů korun. DPH z dárcovských SMS ze sbírek na Asii bylo 9,2 miliónu korun. Na DPH za SMS na pomoc zničených Tatrám se vybralo 1,8 miliónu korun.

Řešení do budoucna

Vzhledem k tomu, že nyní není možné technicky rozlišit, kolik peněz jde z poslané sumy na DPH, kolik na technické zabezpečení služby a kolik na samotný akt dobročinnosti, rozhodla vláda jen pro tyto dvě konkrétní sbírky.

Předseda rady vlády pro neziskové organizace má nyní za úkol vypracovat projekt, který by DPH řešil pro všechny podobné sbírky. Systém by měly využít operátoři. Rozlišili by, kolik z částky jde na dar, který se nedaní a kolik na telekomunikační službu, která se daní.