"Ve srovnání s výsledky roku 2004 došlo ke zvýšení počtu nevyhovujících vzorků, a to u všech druhů pohonných hmot," řekla Fléglová. Připomněla ale, že od ledna 2005 se zpřísnily ukazatele, podle kterých se kvalita pohonných hmot posuzuje. Pokud se toto zpřísnění vezme v úvahu, "pak nelze výsledky za 1. čtvrtletí považovat za  výrazné zhoršení jakosti," doplnila.

Více nedostatků zjistila inspekce u motorové nafty, z 230 odebraných vzorků testům nevyhovělo 29. Podle ČOI je nejčastější chybou tlak par, jiný bod vzplanutí nebo vyšší obsah některých látek.

Řidiči se ale nemusí bát, že by jim takový benzín nebo nafta poškodily  motor. Inspekce už dříve uvedla, že méně kvalitní benzín prodávají hlavně menší čerpací stanice, kde jsou pohonné hmoty levnější. Velké koncerny si kvalitu přísně hlídají.