Dohoda v žádném případě ale neznamená, že by mýtné mělo být ve všech státech stejné. Kolik kamióny zaplatí, si každá země stanoví sama. Do jeho výše započte náklady na stavbu nových dálnic, nebo započítat ekologickou zátěž provozu v místě. Méně by také mohla platit novější auta, která prostředí znečišťují méně, než ta stará.

Novinkou by mělo být i to, že mýtné by platila všechna nákladní vozidla, tedy i ta, lehčí než 12 tun. Zavedeno by mělo být už od 3,5 tuny. Dopravci by také mohli dostat jakési věrnostní bonusy, pokud by silnice využívali pravidelně. EU tím chce vyjít vstříc místním firmám.

Některé státy zvýšený provoz netrápí

Norma je výhodná pro státy, které leží uprostřed EU a po rozšíření se provoz kamiónů na jejich území zvýšil, méně výhodná je pro státy na okraji, v nichž provoz v rámci Unie není tak velký. Jednotný systém pro ně bude znamenat zdražení nákladů. Proti normě hlasovaly například Estonsko, Finsko, Belgie, Portugalsko nebo Malta. Posledně jmenovaná země je příkladem státu, který se, jakožto ostrovní stát, zvýšeným provozem kamiónů z EU opravdu příliš netrápí. Opačným případem je například Česká republika, Německo nebo Rakousko.

S návrhem ministrů dopravy musí ještě souhlasit Evropský parlament, normu pak projednají jednotlivé státy a posléze budou mít dva roky na to, aby zákon přijaly.

"Dohoda je velice důležitá pro budoucnost evropské dopravy," zdůraznil předsedající lucemburský ministr Lucien Lux. Netají se tím, že návrh má podpořit železniční dopravu.  Evropský komisař Jacquese Barrota řekl, že norma dává EU šanci "vyhrát nad zácpami a znečišťováním i úspěšně zvládnout rozšíření".

Co stát, to jiné mýtné

Evropské země nyní řeší rostoucí kamiónovou dopravu systémem mýtného, který ale není nijak jednotný. Z výběrových řízeních vycházejí různí vítězové, kteří nabízejí vlastní způsoby výběru elektronického mýtného. V příštím roce se na něj připravuje i ČR, zatím se ale neví, zda zvítězí systém satelitní (funguje v Německu) nebo mikrovlnný (funguje v Rakousku).

Řidiči kamiónů, pokud často používá dálnice v Německu, má na palubní desce nainstalovaný přístroj, který přes satelit monitoruje jejich pohyb do dálnicích. Kdyby se systém nesjednotil, mohlo by dojít k tomu, že řidiči budou mít palubní desku plnou přístrojů, pro každou zemi jiný.