"Soud dvanáctého dubna rozhodl přesně jak jsme očekávali. Tato žaloba na Petrcíli byla naprosto nesmyslná. Už když ji podávali jsme ji nazvali Aktem státního zoufalství, který pouze připravil státní kasu o statisíce korun," odpověděl na dotaz Práva mluvčí Petrcíle Jaromír Piskoř.

Žaloba FNM se opírala o tvrzení, že Petrcíle nesplnila svůj smluvní závazek zhodnotit akcie Nové Huti v takové hodnotě jako stanovila smlouva. Podle právníků Petrcíle však ani ke zhodnocení podle původní smlouvy nemohlo dojít, protože před jejím ukončením byla ze strany fondu vypovězena. Což je ostatně důvod proč mezi FNM a Petrcíle už čtyři roky probíhá spor, ve kterém naopak Petrcíle požaduje odškodnění od státu.

Na konci loňského dubna rozhodčí řízení přiznalo Petrcíli odškodnění 2,1 miliardy korun. Minulý týden však vrchní soud rozhodl, že v průběhu řízení měl FNM nárok jmenovat jiného rozhodce a znovu nařídil pokračování rozhodčího řízení. V tomto novém řízení však může být už odškodné pro Petrcíli jiné.

"Je na uvážení Petrcíle, jakou formu odškodnění za ono nezákonné odstoupení bude požadovat. Zda samotné akcie Nové Huti nebo úhradu za hodnotu akcií či odškodnění za ušlý zisk. Každopádně se bude jednat o vyšší částku, než o které rozhodl Rozhodčí senát před rokem." řekl mluvčí Petrcíle Jaromír Piskoř. Do roka se tak možná dočkáme toho, že stát nepřijde o původní dvě miliardy, ale šest.

"Oficiálně jsme dosud rozhodnutí soudu neobdrželi, nicméně je možné, že zvážíme možnost domáhat se této škody prostřednictvím arbitráže," řekla mluvčí fondu Petra Krainová.

Pokud FNM svou úvahu naplní dojde možná paradoxně k tomu, že budou současně probíhat dvě arbitráže. V jedné bude FNM požadovat miliardy po Petrcíli a v druhé, po nařízení soudu znovu probíhající, zase Petrcíle žádá miliardy po fondu.