Cla v současnosti tvoří příjmy státního rozpočtu a například pro letošní rok stát počítá s příjmy 9,6 miliardy korun. Vstupem ČR do Evropské unie se však stanou příjmy Evropské unie a Česká republika si bude moci ponechat pouze čtvrtinu celních plateb.

Novela tak umožní platby ČR do Evropské unie a naopak přijímat platby od EU. Novela je nutná pro harmonizaci právního řádu České republiky s předpisy EU. Do rozpočtu Evropské unie budou odváděny prostředky určené na tzv. tradiční vlastní zdroje, tj. odvody cel a cukerných dávek, dále odvod vypočtený z výše daně z přidané hodnoty a odvod stanovený podle výše hrubého národního důchodu.

Novela musí být účinná nejpozději k datu vstupu ČR do Evropské unie a budou ji následovat i další úpravy týkajících se ostatních částí veřejných financí, například územních rozpočtů či mimorozpočtových fondů.