Podnikatelé jsou rovněž pro. Zatím musejí vyplňovat nepřeberné množství různých formulářů a zpráv, např. o počtu emisí vytvářených podnikem, o pracovních podmínkách nebo příslušném vzdělání, o jejichž smysluplnosti pochybují.

Obrátit se na veřejnost a podnikatele s nabídkou zjednodušení úřadování se proto chystá levice, střed a pravice.

Efektivní stát, jednoduchá státní agenda a přehledné zákony tvoří i jednu z nutných podmínek pro vzestup ekonomiky, shodují se analytici. Navíc politologové upozorňují, že každá strana, která přichází se smysluplnými a hlavně realizovatelnými opatřeními proti byrokracii, má volební úspěch.

Projekt eStát

Ke snižování počtu úředníků už přistoupila vláda - počty úřednictva na centrálních úřadech se mají snížit o třicet tisíc osob, ročně o dvě procenta.

Rodí se koncepce tzv. eStátu, neboli efektivního státu 2006-11. Ta počítá vedle antibyrokratického zákona, prověrky účelnosti a smysluplnosti všech vyhlášek a fermanů, změny právních předpisů i s redukcí ministerstev. O tom, které konkrétní instituce by redukce postihla, se však zatím nemluví. Nikdo nechce rozčílit či odradit potencionální voliče či vyvolat protiakce potencionálních kandidátů na zánik.

Nad projektem eStát má záštitu občanské sdružení Becario. I když ODS nemá s projektem oficiálně nic společného, mezi zakládající členy Becaria patří například i Mirek Topolánek, šéf ODS.

Začátek je veřejná diskuse

Všichni, kdo se chtějí pustit do boje s byrokracií, musí do této činnosti zapojit co nejvíce subjektů, jinak v boji s ní a s úřady podlehnou. Toto tvrzení v sobě neobsahuje žádné politické teze, je jen logickým závěrem všech dosavadních pokusů zvládnout izolovaně byrokracii v Česku. Zatím všechny koncepce, se kterými přicházely jednotlivé politické strany či uskupení, ale pro které nezískaly podporu dalších politických a hospodářských subjektů, skončily fiaskem - připomeňme např. antibyrokratickou komisi za vlády Václava Klause.

Do příprav na změnu předpisů a zákonů je podle expertů nutné zainteresovat nejen Hospodářskou komoru, Svaz průmyslu a dopravy, Svaz měst a obcí, Agrární komoru, odbory a další instituce, ale i širokou veřejnost. Součástí snah o snižování počtu úředníků by však měla být současně i nabídka na jiné uplatnění uvolněných pracovníků. Již proto, že ve státní správě jsou zaměstnáni především starší pracovníci, kteří by jen obtížně získávali jiné uplatnění.

Vláda chce snížit byrokracii o pětinu

Českým podnikatelům by se mělo do několika let ulevit od zbytečného papírování. Alespoň to slibuje vláda, která již schválila návrh vicepremiéra pro ekonomiku Martina Jahna, podle něhož by se měla administrativní zátěž podnikatelů postupně snížit o pětinu. Návrh obsahuje i ustanovení, aby součástí každého nově navrhovaného zákona byla analýza, zda jeho přijetí podnikatele nepoškodí.

Státní úřady budou muset do konce roku vypracovat analýzu, jak jejich předpisy zatěžují živnostníky a firmy. Do března 2006 by měla být hotová souhrnná studie, na jejímž základě se připraví zákon, který by podnikatelům v zátěži ulevil.

"Je známo, že administrativa spojená s podnikáním v České republice začíná být džunglí, ve které se přestávají orientovat i daňoví poradci. Není nic horšího, než zavedení nějaké právní normy bez vyhodnocení jejího dopadu na podnikatelské prostředí," říká sdružení podnikatelů a živnostníků Bedřich Danda.