Komisi vadí, že deset zemí - Německo, Itálie, Lotyšsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Slovensko a Finsko - schválilo špatný zákon a oslabilo v něm roli regulátora při ochraně hospodářské soutěže. Lotyšsko, Malta nebo Polsko dosud nezajistily ani přenositelnost telefonních čísel a v Polsku není ani zavedeno jednotné nouzové volání přes linku 112.

"Neúčinné uplatnění společných pravidel ohrožuje záměr vybudovat konkurenceschopný sektor elektronické komunikace, bez něhož se neobejde zvýšení produktivity a hospodářský růst EU," upozornila komisařka Viviane Redingová.

Slovensko zákon připravuje

Země mají nyní deset dní na to, aby komisi odpověděly, jak své chyby napraví, další kroky už pak mohou mít podobu soudních žalob a sankcí.

Například Slovensko již zákon o elektronických komunikacích připravuje a připomínky komise do něj zapracovalo. ČR už zákon má, prezident Václav Klaus ho podepsal na konci března. Jeho součástí je i povinnost Českého telekomunikačního úřadu řešit spory mezi operátory rychleji než dosud, což by mělo zajistit větší konkurenční prostředí.