Za jednu akcii Česká pojišťovna získá 402,42 Kč. Celkový objem transakce, která bude vypořádána v nejbližší době, tak činí 1,9 miliardy korun. "Snížili jsme tak koncentraci rizika investic z technických rezerv do tuzemských akcií," vysvětlil místopředseda představenstva České pojišťovny Jan Blaško.

Akcionářská struktura k 31. 12. 2002
Akcionář Podíl na zákl.jmění (v%) Podíl na hlasovacích právech (v %)
Erste Bank 93,6 94,9
Česká pojišťovna 3,1 3,4
Města a obce České republiky 1,7 0
Ostatní 1,6 1,7