EU chtěla plány české strany původně ještě více omezit - až na 90 miliónů tun, což zhruba odpovídá množství, jaké podniky za rok do vzduchu vypustí nyní. Česko ale dokázalo před komisí zdůvodnit, proč potřebuje povolenek více.

Množství povolenek je důležité proto, aby podniky věděly, kolik škodlivin mohou do ovzduší vypustit. Ty, které nevyčerpají, mohou prodat jiným firmám, kterým zase naopak povolenky nestačí. Ti, kteří se budou chovat ekologičtěji, na povolenkách vydělají, proto také firmy tlačily, aby jich dostaly co nejvíce.

Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas vyjádřil nad kompromisem spokojenost a řekl, že plán odpovídá směrnici o obchodování s emisemi. Česká vláda nyní může začít vydávat povolenky a české podniky budou s to se rychle zapojit do obchodu s nimi. Ostatní země EU měly tzv. alokační plán stanovený loni, plnit ho tak začaly na začátku roku 2005. ČR tak má čtyři měsíce zpoždění.