Správce konkursní podstaty bývalé Union banky Daniel Thonat dnes v souvislosti s jeho činností při zajišťování konkursní podstaty dospěl k závěru, že plnění Union banky v částce 35 milionů korun ve prospěch společnosti Invesmart, které bylo odsouhlaseno mimořádnou valnou hromadou UB ze dne 20.12.2002, je právním úkonem, kterým se převádí finanční prostředky bez zřejmého hospodářského důvodu a bez odpovídajícího protiplnění za podmínek nevýhodných pro úpadce. Právo o tom informoval konkurzní správce. Právní úkon byl podle něho učiněn ve lhůtě šesti měsíců před prohlášením konkursu, správce proto využil svého práva a vyzval Invesmart B.V. k vydání plnění z tohoto neúčinného právního úkonu do konkursní podstaty.