V nové centrále bude řídit svou činnost na Slovensku, Bulharsku, Litvě a Rusku. V Evropě firma působí ještě ve Švédsku, Itálii a samozřejmě Velké Británii.

"Základním cílem British Nuclear Group je pomáhat našim klientům provádět bezpečnou a efektivní likvidaci globálního jaderného dědictví," uvedl generální ředitel Lawrie Haynes ve zprávě. "V minulosti jsme vlastnili a provozovali jaderná zařízení a zabývali jsme se i jejich likvidací," dodal.

Společnost BNG likviduje jaderná zařízení po celém světě, největší zkušenosti má z Velké Británie, osm podniků má také ve Spojených státech. Zaměstnává asi 15 tisíc lidí.