"Jednání se zástupci firmy ČEZ už proběhla, nabízeli cenu kolem 1100 korun za tunu obilí. Máme už i zkoušky výhřevnosti," uvedl Ladislav Svoboda, šéf brněnské plodinové burzy, která má prodej obilí zprostředkovat.

Definitivní rozhodnutí však podle mluvčího ČEZ Ladislava Kříže zatím nepadlo. "Musíme ještě získat příslušná povolení a posuzujeme také etickou stránku tohoto kroku," řekl.

S řešením jsou spokojeny profesní organizace rolníků. "Využije se tak obilí horší kvality, dostaneme za ně aspoň nějaké peníze, a uvolní se sklady pro novou sklizeň," řekl šéf Zemědělského svazu Miroslav Jirovský.

Ceny obilí na volném trhu se letos výrazně propadly. Zatímco před rokem dostávali farmáři za tunu kvalitní potravinářské pšenice 4500 Kč, nyní sotva 2700 Kč, za krmné obilí ještě o 500 korun méně.

MPO: jde o nouzové, ne systémové řešení

Získávání energie spalováním obilí není podle Ministerstva průmyslu a obchodu v ČR jmenovitě omezeno a je možné za předpokladu splnění příslušných požadavků, zejména ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

"Ačkoliv spalování obilí nelze předem vyloučit jako jednorázové řešení, nepovažuji tento způsob užití obilí za systémový, protože z ekonomického hlediska existují i vhodnější druhy biomasy. Podotýkám, že obilí lze využít pro výrobu biolihu, který se bude plošně přimíchávat do benzínu. Cílem je snížení závislosti na fosilních zdrojích paliv a plnění cíle EU, kterým je zvýšení podílu biopaliv do roku 2010 na nejméně 5,75 procenta," sdělil Právu ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

Spálení části přebytečného obilí by ulevilo i státu. Ten totiž musí podle pravidel Evropské unie vykoupit za cenu přes 3100 korun za tunu veškerou potravinářskou pšenici, kterou mu rolníci nabídnou. Ale loňská úroda byla extrémně vysoká, stát kvůli malým kapacitám skladů obilí nestačí vykupovat, a tak se hodí každý úbytek zrna z přeplněného trhu. Podle odhadu pěstitelů zůstane ve skladech ještě v době letošní sklizně asi 1,5 miliónu tun obilí z loňska.

Ekologové jsou proti

Odlišně hodnotí záměry tuzemských energetiků a rolníků ekologové. Podle Martina Bursíka z ministerstva životního prostředí, který se podílel na přípravě zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie, nemohou zemědělci ani ČEZ počítat s tím, že by MŽP někdy zařadilo obilí na seznam biomasy určené ke spalování v elektrárnách.