"Výsledky laboratorních zkoušek předčily i ta nejčernější očekávání, pouze jeden výrobek, a to parní čistič Royal, splnil podmínky pro uvedení na trh a je bezpečný," sdělila Novinkám mluvčí ČOI Miloslava Fléglová.

Fléglová řekla, že ze zbývajících 24 nevyhovujících výrobků byla závada u třinácti z nich tak vážná, že inspekce okamžitě zakázala jejich prodej. "S kontrolovanými osobami budou za uvedení těchto výrobků na trh zahájena správní řízení," doplnila Fléglová. Spotřebitelé, kteří si už výrobky zakoupili, mohou odstoupit od smlouvy a vrátit je.

Nejčastěji se lidé mohou poranit proudem

Velká část nabízených výrobků jsou elektrické přístroje, které nejsou dostatečně izolovány. ČOI například uvádí, že při nabíjení elektrického kola E-Bicycle může stroj dokonce vybuchnout, protože v návodu není uvedeno, že při nabíjení kola se prostor musí odvětrávat.

U elektrické minipračky se může přehrát motor a pračka může začít hořet. Části přístroje také nejsou dobře izolovány a člověk může dostat ránu. Podobné nedostatky mají všechny ostatní elektrické přístroje, které kontrolou neprošly.

U neelektrických přístrojů, dětského kola s plastovými koly nebo dětské tříkolky se dítě může snadno zranit, protože v prvním případě není řetěz zabezpečen, aby se do něj nedostala nohavice kalhot a v případě tříkolky si dítě může přiskřípnou prsty.