Ve čtvrtek byly schváleny podmínky soutěže, znění rámcových smluv i konečné složení bloku. Prodej bloku pohledávek proběhne formou dvoukolové obchodní veřejné soutěže za účasti organizačního a právního poradce.

Soutěž má být vyhlášena 9. dubna. S podpisem rámcové smlouvy o postoupení pohledávek ČKA počítá už na konci června letošního roku.

Rozhodujícím kritériem přitom zůstává výše předložené ceny za celý blok. ČKA v této souvislosti osloví široký okruh tuzemských i zahraničních potenciálních zájemců.

V nabízeném bloku na 2796 pohledávek

"Sestavení bloku vycházelo z předem nastavených kritérií, nejsou do něj tudíž například zařazeny pohledávky zajištěné státními institucemi. Pracovní skupina složená ze zástupců ČKA, ministerstva financí a ministerstva průmyslu a obchodu navrhla zařadit do bloku celkem 2796 pohledávek za 1620 klienty, přičemž celková hodnota pohledávek je 61,6 miliardy korun," sdělil Jan Liška, člen představenstva ČKA zodpovědný za prodeje bloků.

ČKA již dokončila prodeje dvou velkých bloků pohledávek. Pilotní portfolio o celkovém objemu 20,6 miliardy korun odkoupila v roce 2001 společnost Goldmann Sachs, za druhý blok v hodnotě 37,8 miliardy loni nabídla nejvyšší částku společnost EC Group.

Veškeré informace o soutěži budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách www.czka.cz.