Zveřejňování výše příjmů před svými akcionáři nařizoval manažerům zákon o podnikání na kapitálových trzích, který prošel parlamentem na konci loňského roku.

ODS, ale i někteří členové vládních stran, už od začátku se zákonem nesouhlasili. Poprvé se jej pokusila změnit v polovině února a jako pozměňovací návrh jej dát do zákona o konkurzu a vyrovnání. Tehdy ale neuspěla. Ve středu už byla změna navržena v takové podobě, že byla pro většinu Sněmovny přijatelná. Ve výroční zprávě firmy tak nově bude uveden souhrnný příjem členů představenstva, případně dozorčí rady.

Povinnost zveřejňovat výši platů se týká asi 135 společností na burze a v RM-Systému, které musejí poprvé poskytnout státnímu regulátorovi bližší údaje o odměnách k 1. dubnu. Pokud ale novela nezačne platit do konce dubna, bude dál platit původní zákon, tedy, že členové vedení firem musí příjmy zveřejnit jednotlivě.