"Jednalo se o ustanovení, ve kterých se tito dodavatelé zavázali, že nebudou prodávat ADSL modemy žádné jiné společnosti na území ČR za ceny nižší, než Českému Telecomu. Uzavření zakázaných dohod o cenách představuje jeden z nejzávažnějších protisoutěžních deliktů. Cena je přitom nejzákladnějším nástrojem soutěže," sdělil předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Josef Bednář.

Smlouvy Telecom uzavřel se společnostmi Joyce a Lucent. Podle ÚOHS mohly vést v důsledku k tomu, že by konkurenti nakonec zařízení pro technologii ADSL kupovali prostřednictvím Českého Telecomu.

Původní pokuta pro Telecom byla 15 milionů korun. Firma proti ní podala rozklad, jehož argumenty předseda úřadu Bednář částečně uznal. "Přihlédl jsem k významné skutečnosti, že účastník řízení odstranil zakázaná ustanovení obsažená ve smlouvách, jejich plnění nevynucoval a zároveň před vydáním rozhodnutí připustil jejich protisoutěžní charakter," řekl Bednář.

Telecom se rozhodne, zda zaplatí

Český telecom, který pokutám od ÚOHS čelí poměrně často, se ještě rozhodne, zda pokutu zaplatí, nebo se proti ní odvolá.

"K reálnému poškození třetí strany díky naší okamžité reakci v tomto případě nedošlo. To, že ÚOHS snížil na základě argumentů Českého Telecomu původní částku o třetinu, je pro nás určitě dobrá zpráva," řekl Novinkám mluvčí Telecomu Vladan Crha.