Mobilní operátoři považují pasáž za přeceňovanou. Počet lidí, kteří na jejím základě změní operátora, prý bude minimální. Většina zákazníků podle nich už teď má operátora, kterého chce.

To ale nemusí být do budoucna pravda. Ve chvíli, kdy dva z českých mobilních operátorů změní majitele (Oskara kupuje Vodafone a majitele v rámci privatizace Českého Telecomu změní i Eurotel), bude mít přenositelnost svůj význam. Změní se podmínky operátorů, a lidé budou na nový trh reagovat přechodem k jiným společnostem.

Firmy odhadují, že zajištění přenositelnosti je vyjde na stovky miliónů korun.

Kromě pasáže o přenositelnosti čísel nahrazuje zákon současný telekomunikační zákon. Norma například sladí zákony v ČR s legislativou EU. Novinkou je například to, že tísňová volání či slevy zdravotně postiženým se budou platit ze státního rozpočtu, případně z fondu, do něhož budou přispívat všichni operátoři.