Podle předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Josefa Bednáře jeho zaměstnanci v listopadu 2003 v rámci šetření vzali v centrále společnosti dva dokumenty. Šlo o e-maily, které vedení společnosti podle ÚOHS posílalo dalším vedoucím pracovníkům a také vedení konkurenční společnosti Odkolek. Právě s ní měly Delta pekárny mít cenový kartel uzavřený.

Pracovníci pekárny ale úředníkům dokumenty vzali zpět s tím, že jde o soukromou korespondenci a neumožnili jim do nich nahlédnout. "Předmět zpráv ale soukromoprávní povaze e-mailů rozhodně nenasvědčoval," řekl Bednář.

Pekárny se obrátí na soud

"Pokutu jsme zaplatili, ale budeme podávat správní žalobu k soudu," řekl mluvčí Delta Pekáren Jaroslav Pomp. Úředníci podle něj dostali na vyžádání všechny podklady související s příslušnou kauzou. Tyto dva pekárny nemohly poskytnout kvůli ochraně osobních údajů.

ÚOHS šetření ukončil i bez nich a v březnu loňského roku udělil třem pekárnám, Delta, Odkolek a Penam za kartel pokutu 120 miliónů korun. Na Delta pekárny vycházelo 55 miliónů korun. Antimonopolní úřad všechny tři podezírá z toho, že se na podzim roku 2003 dohodly na zvýšení cen pečiva. Pekárny se proti rozhodnutí odvolaly, ÚOHS ale zatím znovu nerozhodl.