Půl miliónu dětí žije v neúplné rodině. V porodnosti uzavíráme v Evropě spolu s Ukrajinou pomyslný žebříček. Prodlužuje se věk, ve kterém se muži žení a ženy vdávají. Stále více párů sice žije spolu, ale na radnici a do svazku potvrzeného listinným dokladem se jim moc nechce.

Správně, potvrzují experti na rodinu, pro změnu situace je za pět minut dvanáct. A současně dodávají - bude to fuška.

Názory, jak situaci změnit, se různí

Názory na to, jak podpořit rodinu a zájem mít děti, se ale velmi různí. ODS odmítá tzv. sociální inženýrství, kdy se zájem o rodinu má podpořit ze státního rozpočtu formou různých zvýhodnění pro mladé, včetně novomanželských půjček. ČSSD zase podporuje různé systémy půjček a dávek, podpory sociálního a družstevního bydlení, které by zlepšily sociální situaci rodin.

Konzervativní politici prosazují tradiční model, kdy by žena byla ekonomicky zcela závislá na svém muži a po rozvodu by muž automaticky získával dítě. To vše by mělo ženu přidržet u domácího krbu za každou cenu.

Katolická církev má jako jeden ze svých neměnných pravidel tezi, že pokud člověk vstoupí do svazku manželského, mělo by to být víceméně navěky, a možnost rozvodu se prakticky nepřipouští. Církev je i tvrdě proti umělému přerušení těhotenství. Další zastánci rodiny zase neuznávají právo ženy například při domácím násilí opustit násilného partnera. Rodinu má pohromadě vedle citů, které jsou ale nestálé, držet i ekonomika. Tedy aby především žena nemohla od partnera snadno odejít.

Zaměstnavatelé zase moc neslyší na pružnou pracovní dobu a ženu s malými dětmi v pracovním poměru vidí tak rádi jako chřestýše.

Řešení: služby a pracovní doba

Posilovat rodinu je nutné řadou kroků a opatření, které by se vzájemně prolínaly, shodují se experti. V ekonomické oblasti bude třeba především posilovat rozvoj služeb pro ženy a děti, ovšem služeb současně cenově dostupných, a využívat pružnou pracovní dobu, práci na částečný úvazek, což by umožnilo ženě se realizovat, zajistit pro rodinu příjem i obstarat rodinu, říká Anna Čurdová, předsedkyně Rady vlády pro rovné příležitosti. Vedle toho se musí změnit i přístup mužů. O starosti o rodinu a děti je třeba se podělit, dodává.

Podle průzkumů Sociologického ústavu by podle tří čtvrtin žen posílilo jejich zájem mít děti a současně nerezignovat na získané vzdělání širší zavedení pružné pracovní doby. Na 40 procent žen by zase rádo pracovalo z domova, polovina žen na zkrácený pracovní úvazek.

Řada expertů naopak zpochybňuje názor řady politiků, že rychlé uvolnění nájemného by umožnilo snadno získat levné byty. Naopak, deregulace zvýší a tím mladé z nižších příjmových skupin, kterých je v zemi většina, od bydlení definitivně odřízne.

Životní styl není pro rodinu

Chceš-li být chudý, pořiď si dítě, tvrdí se. Příjmy rodin bez dětí jsou totiž o desítky tisíc vyšší než rodin i s jedním dítětem. Rodiny s dětmi jsou také zadluženější než bezdětné páry. Rodin bez dětí mají příjem na hlavu a rok ve výši 138 tisíc korun, s dětmi jen 81 tisíc.

Ideálem dneška je vzdělaný člověk bez závazků, s maximálním výkonem, který své nadprůměrné příjmy utrácí za rychlé vozy, posilovnu, značkové oblečení, cestování a zábavu a bezohledně stoupá na společenském žebříčku. Kdo tak nežije, kdo nemá kariéru a výkon jako cíl, jako by nebyl a nežil. Být bohatý je prvotní cíl - nikoli politické strany, ne mužů, ne žen - ale společnosti jako celku. Pro založení rodiny se jako klíčová jeví zajištění bytu a finančního zázemí a zaměstnání.

Chybějí pozitivní příklady

"Pro změnu rodinné atmosféry nestačí jen rodinné přídavky. Rozhodující je atmosféra a názory rodiny, ve kterých budoucí manželé vyrůstají," říká Zdeňka Prokopová z Informačního a poradenského centra ROSA. Zda mladí lidé vidí, jak si rodiče vzájemně pomáhají, zda jsou na sebe laskaví, mají pro sebe i své děti čas.

Rozhodující je, zda má rodina jiný hodnotový žebříček než jen nejnovější auto. Zda dítě vyrůstá v prostředí, kde pozornost rodičů nenahrazují drahé dárky a puštěná televize. Ale takové prostředí může mít jen chtěné dítě, dodává. Zda se muž jako dítě učí být dobrým manželem a plnohodnotným partnerem, který dokáže respektovat svoji partnerku.

Ekonomicky obstát v dnešní době, zajistit si bydlení, slušnou životní úroveň a současně nerezignovat na děti a rodinu, je přitom možné. V rodině ale musí panovat rovnost, oba partneři si ve všem pomáhají, vzájemně se uznávají a podporují, uzavírá Prokopová.