Oba členové představenstva pracovali i v týmu bývalého generálního ředitele Romana Mentlíka. Plná moc byla podle jejich prohlášení udělena 20. března, tedy v době, kdy ještě Mentlík svoji funkci zastával. Podle něj byl advokát Michal Paule zmocněn "ke všem právním úkonům činěným jménem společnosti Union banka, a. s." Tímto krokem představenstvo vlastně akceptovalo správce konkurzní podstaty Michala Tonatha, a mělo by tedy činit pouze ty kroky, které jim správce určí. Správce je nyní jedinou osobou, která je oprávněná nakládat s majetkem banky.

Stávající vedení mělo již jenom jedno jiné řešení než akceptovat správce v bance, a to je odstoupit ze svých funkcí. Členové představenstva Union banky ve středu i v prohlášení pro tisk, které podepsal Štefan Veselovský, potvrdili, že usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. 3. 2003, kterým byl prohlášen konkurs na Česká revitalizační (původně Union banka, a. s.) je pravomocné stejně jako jmenování správce konkursní podstaty.

Jak Právu potvrdil mluvčí banky Josef Řeřicha, dokumenty o konání valných hromad vedení nevidělo. Plnou moc pro avokáta měl podepsat Mentlík, bývalý generální ředitel banky, ten to ovšem odmítá. Otazník nad valnou hromadou trvá Ve svém stanovisku zaslaném Právu jednoznačně odmítl, že by připravil návrh na konkurz banky, změnu jejího sídla a jména. "Prohlášení konkurzu Union banky jsem ve své funkci nepřipravoval, naopak jsem se do poslední chvíle snažil o její záchranu. Stejně tak je absurdní si myslet, že se management banky mohl podílet na přejmenování společnosti a změně jejího sídla. Tyto kroky jsou zcela v kompetenci akcionářů a valné hromady," uvedl Mentlík.

Konkurzem ztrácí nad UB vliv centrální banka

 "Zároveň prohlašuji, že jsem po dobu mého působení v Union bance nepodal návrh na prohlášení konkursu společnosti a ani představenstvo nepodniklo žádné kroky vedoucí ke konkurzu. A zdůrazňuji, že nedošlo k jakémukoliv prodeji, nákupu či přesunu aktiv Union Banky," dodává Mentlík. Nad tím, zda skutečně proběhly mimořádné valné hromady, o nichž byl informován ústecký soudce, zatím stále visí otazník. Podle zákona o bankách, sedm dní před konáním valné hromady musí banka poslat České národní bance seznam akcionářů banky. K tomu nedošlo. Jak potvrdila mluvčí ČNB Alice Frišaufová, centrální banka nic nedostala.

Ovšem kvůli tomu, že Union banka je v konkurzu, ztrácí nad ní ČNB vlastně jakýkoliv vliv včetně možnosti nahlédnout u soudu do dokumentů. Podle informací Práva notář, který měl ověřit pravost konání zmíněných valných hromad, prohlásil, že na žádné z nich nebyl a ani je tudíž neověřoval. Jedním z prvních cílů konkursu podle prohlášení Tonatha zůstává, vedle splnění všech zákonných povinností, spolupráce s Fondem pojištění vkladů při zajištění urychlené výplaty pojištěné části vkladů klientů bývalé banky. Ta by měla začít nejpozději 21. května.

Lhůta pro přihlášení pohledávek 30 dnů

Správce konkursní podstaty ve svém prohlášení vyzývá všechny věřitele bývalé Union banky, aby ve lhůtě do 30 dnů přihlásili u Krajského soudu v Ústí nad Labem všechny své pohledávky a neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní. To znamená, že všichni, kteří chtějí získat z banky peníze nad rámec zákonného pojištění, musí své pohledávky u soudu přihlásit. Jde vlastně potenciálně o všechny klienty Union banky.

Jak ty, kteří dostanou jako náhradu 90 procent svého vkladu (přihlásit se mohou o zbylých deset procent vkladu), tak ty, kteří měli v bance uloženo více jak 25 tisíc euro, tedy zhruba 790 tisíc korun (přihlásit se mohou o svůj vklad snížený o vyplacenou pojištěnou částku).