Současný stav, kdy v představenstvu sedí lidé, kteří nemají výkonné funkce, byl podle Šimonovského přechodným východiskem z patové situace, kdy rozhodování neúplného představenstva ovládal starý management v čele s generálním ředitelem Daliborem Zeleným. Zároveň je podle něj škoda, že nový generální ředitel Petr Kousal nevzešel z výběrového řízení, což by mu dalo silnější mandát.

Dozorčí rada drah v minulých měsících kompletně vyměnila pětičlenné představenstvo. To zároveň iniciovalo personální obměnu nejvyššího managementu. Z nejvyššího vedení drah nyní v představenstvu sedí Kousal, vrchní ředitel divize dopravní cesty Vlastimil Nešetřil a vrchní ředitel divize obchodně provozní Jiří Vencl.

Ministerstvo dopravy nyní připravuje návrh novely zákona o transformaci ČD, která by reflektovala připomínky Ústavního soudu, jenž některá ustanovení zákona nařídil do konce října zrušit. Připomínky se týkají zejména ocenění majetku a jeho rozdělení mezi nástupnické organizace, akciovou společnost a Správu železniční dopravní cesty.