S touto podmínkou RWE Transgas v roce 2002 získal. Měla zabránit tomu, aby RWE nezaváděla na už tak monopolním trhu s plynem ještě větší monopol. RWE v roce 2004 podal návrh na zrušení této podmínky. Tvrdil, že se vstupem země do EU se situace změnila. S tímto výkladem ale antimonopolní úřad nesouhlasí a na původní podmínce trvá.

"Úřad dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nebylo prokázáno, že by v důsledku vstupu České republiky do Evropské unie došlo ke změně skutečností, které byly rozhodné pro stanovení podmínky, jejíž změna byla navrhována. Proto Úřad návrh na změnu rozhodnutí zamítl," sdělil Novinkám mluvčí antimonopolního úřadu Kristián Chalupa.

RWE chtěl, aby podmínka přestala platit 1. ledna 2005. Úřad trvá na tom, že platit přestane až v roce 2007.