"Komise je rozhodnuta zabránit všem překážkám dovozu do České republiky, aby zajistila fungování jednotného trhu v rozšířené EU," tvrdí evropský komisař pro průmysl Günter Verheugen.

EK na základě stížnosti také došla k tomu, že některé předpisy by se daly vyložit i tak, že registrace některých druhů aut je v ČR zakázaná úplně. Do ČR se například nesmí dovážet ojeté vozy starší osmi let, u nákladních aut je to dokonce pět let.

Tato omezení začala platit v roce 2003 v rámci zákona o odpadu. Ten určil, že vozy bez povolení k provozu starší osmi let jsou kvalifikovány jako odpad a nesmí přes hranici. Proti zákonu tehdy protestovali především dovozci aut - dokonce blokovali hraniční přechody.

Komise se v pátek obrátila na české orgány, aby jí zákon vysvětlily. "Česká republika bude vyzvána, aby odpověděla do dvou měsíců. V případě, že její odpověď nebude uspokojivá, mohla by Komise orgánům České republiky zaslat oficiální žádost o pozměnění vnitrostátních právních předpisů," sdělil mluvčí Evropské komise v ČR Jaromír Levíček. Pokud se věc nevyřeší ani tak, může se EK obrátit žalobou na Evropský soudní dvůr.