Povolené přečerpání běžného účtu slouží ke krytí krátkodobých finančních potřeb a jako rezerva likvidity. Klientovi umožňuje financovat oběžný majetek (zásoby, pohledávky), překlenout nesoulad mezi dobou splatnosti odběratelských a dodavatelských faktur nebo platit dodavatelům před stanovenou lhůtou splatnosti. Lze tak i předfinancovat kontrakt.

Banky lákají podnikatele zvyšováním úvěrového limitu. Například ČSOB nabízí kontokorent až do tří miliónů korun při úrokové sazbě 12,9 procenta. Stejně vysoký je i povolený debet u Komerční banky s úročením 13 procent. Banka však chce vždy individuálně posoudit finanční výkazy klienta. Česká spořitelna stanovuje maximální úvěrový limit a úrokovou sazbu u kontokorentního úvěru pro podnikatele individuálně a přihlíží k bonitě klienta.

Určitou částku mohou někdy podnikatelé čerpat bez zajištění. "Pokud se budeme bavit o společnostech s ročním obratem do 50 miliónů korun, pak jim v rámci služby Business Konto nabízíme kontokorent až do 1,5 miliónu korun s tím, že až do částky 800 tisíc korun mohou čerpat prostředky bez zajištění. Zřízení úvěru je zdarma a v případě čerpání celého úvěrového rámce je zdarma i vedení úvěrového účtu," říká Petra Kopecká z HVB Bank.

V pondělním Právu čtěte:
:. Velký přehled firemních úvěrů
:. Kdy žádat o pracovní povolení v Německu a Rakousku
:. Jak v Německu založit podnik
:. Kolik stojí přední pozice v internetovém vyhledávači
:. Jak mít online přehled o svých zaměstnancích a vozech
:. Jak a za kolik si vybrat server pro svůj web
:. Kolik stojí a jak fungují registrační pokladny
:. S čím mohou firmy prorazit do Itálie
:. Poptávky zahraničních firem

V souvislosti se vstupem do EU také banky poskytují poradenské služby pro uchazeče o dotace z evropských fondů a spolufinancování projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU. Zároveň se nabídka bank posouvá se od tradičních úvěrů směrem ke specifickým programům financování nebo ke službám určeným pro různé koncepty či obory podnikání.

Lepší podmínky a nižší úroky získají firmy se stabilními finančními toky, historií a také pokud jsou klienty dané banky delší dobu. Řada možností a podmínek totiž není nikde veřejně k dispozici a pravidla hry se často mezi bankou a podnikem sjednávají individuálně podle vnitřních kritérií.

Příloha Práva Firma vyjde v pondělí 21. března.