Z tohoto důvodu také mají rodiny na venkově často více než jedno auto. Dvě auta má v České republice téměř každá 17. domácnost. Na venkově je to zhruba každá 12., naopak ve městech každá 19. domácnost. Do kategorie nad dvě auta patří ve městech každá 167. domácnost, ve venkovských lokalitách osm z tisíce. Výjimkou není situace, kdy na každého člena rodiny připadá jeden vůz.

Údaje ve čtvrtek zveřejnil Český statistický úřad. Podle jeho ředitele Josefa Vláška výzkum ukázal i to, že aut na venkově je sice více, ale většinou jsou starší, odvozuje to ze struktury spotřeby vozů. "My jsme nezjišťovali stáří vozidel, ale lze ze struktury spotřeby odvodit, že automobily na venkově jsou starší a používají v daleko větším rozsahu Special 91 a daleko méně bezolovnatý benzin," uvedl Vlášek.

ČSÚ provedl šetření loni na jaře mezi 40 tisíci domácnostmi. Centrální registr vozidel evidoval ke konci minulého roku v České republice 3,8 miliónu osobních aut. V nich jsou však započítány i vozy, které lidé používají k podnikatelské činnosti. Průměrné stáří vozů bylo 13,5 roku.

Podíl domácností s auty ve městě a na vekově
. Město venkov průměr ČR
Domácnosti s jedním autem 52,1 58,1 53,6
Domácnosti se dvěma auty 5,2 8,6 6,0
Dom. se třemi a více auty 0,6 0,8 0,7
Celkem domácnosti s auty 57,9 67,5 60,3
Domácnosti bez aut 42,1 32,5 39,7
zdroj: ČSÚ