Tou skupinou je více jak dva milióny důchodců, půl miliónu lidí bez práce, či 166 tisíc zemědělců. Tedy zhruba tři milióny lidí. Možná i proto, že na ně není kampaň zatím zaměřená a například informace o sociálním systému po vstupu do EU prakticky neexistují, tvrdí ekonomičtí analytici. Podle téměř 70 procent dotázaných občanů je pro jejich vztah k Unii rozhodující očekávaná budoucí životní úroveň a prosperita, než duchovní hodnoty a lidské vztahy.

TAB 1 
Myslíte si, že celkově se ekonomická situace v ČR po vstupu naší země do Evropské unie?
Velmi se zhorší 14 % 
Trochu se zhorší 32 % 
Zůstane stejná 20 % 
Trochu se zlepší 30 % 
Velmi se zlepší 4 %

Nejdůležitější změny, které přinesou České republice členství v Evropské unii se přitom budou podle 88 procent populace týkat dopadů na životní úroveň lidí. Z toho ale 60 procent spíše očekává záporný efekt. Téměř čtyřicet procent občanů očekává, že průměrné životní úrovně západoevropských zemí dosáhneme až za více než deset let. Že této úrovně nedosáhneme nikdy, je přesvědčeno 17 procent občanů. Současně je ale 55 procent populace přesvědčeno o tom, že by se do Unie vstoupit mělo, protože nelze zůstat stranou integračních procesů a je třeba se zúčastnit sjednocování Evropy.

Polovina obyvatel věří v lepší časy

Osobně je polovina populace přesvědčena, že zrovna oni budou patřit k těm, u kterých se vstup do EU projeví zlepšením i jejich postavení a životní úrovně. "Odpovědi lidí jsou často protikladné", říká analytička STEM Věra Haberlová "a potvrzují, že se lidé především obávají ekonomických problémů."

Odpovědi na otázku z TAB 1 podle podpory vstupu do EU (v procentech):
Zlepší se Zůstane stejná Zhorší se
Stoupenci vstupu 52 21 27
Nerozhodnutí 20 23 57
Odpůrci vstupu 3 13 84

"Česká republika se na vstup do Evropské unie připravuje v době, kdy víra v budoucnost, hodnota demokracie a svobody již dávno ztratily svoji motivační sílu a rozhodující optikou posuzování situace ve společnosti se stalo ekonomické hledisko a každodenní život lidí," říká Haberlová s tím, že lidé se navíc rozhodují podle své momentální ekonomické situace, když mají problémy už nyní, nevěří, že se vstupem do Unie zmenší, spíše naopak.

Ovšem, upozorňuje, že nelze všechny ty, kteří mají obavy či očekávají po vstupu do EU zhoršení hospodářské situace své i země automaticky považovat za odpůrce vstupu, kteří hodí v referendu zásadně jen lístek se slovem NE.

Nejvíce eurooptimistů mezi sympazitanty ODS

Třetina populace se již nyní domnívá, že po vstupu do EU se ekonomická situace země zlepší. Pozoruhodné je, že nejvíce eurooptimistů najdete mezi sympatizanty ODS, která pro integraci země v minulosti příliš nehorovala a následně mezi sympatizanty Unie svobody, kde najdete nejvíce mladších lidí s vysokoškolským vzděláním. Nejméně příznivých očekávání reprezentují stoupenci KSČM.

Odpovědi na otázku z TAB 1 podle příjmového a majetkového zajištění domácnoti (v procentech):
Zlepší se Zůstane stejná Zhorší se
Velmi dobře+solidně zajišteni 57 16 27
Průměrně zajištěni 34 22 44
Špatně zajištěni+v zásadě chudí 19 19 62

Opět se projevuje, tvrdí analytici STEM, výrazný vliv vyššího věku, nižšího vzdělání a spíše manuální profese na postoj ke vstupu do EU.

Zdroje obav: průmysl a zemědělství

"Zemědělců, kteří se výrazně obávají vstupu do Unie je pouze 166 tisíc. Jejich masové protesty proti podmínkám vstupu však zneklidňuje podstatně více lidí, kteří situaci zemědělství vnímají jako nepříznivou zprávu pro celou zemi i pro sebe osobně," upozorňuje expert STEM Libor Konvička. Téměř dvě třetiny občanů se obávají, že vstup do EU a tvrdá konkurence může přinést úpadek českého tradičního průmyslu. Současně ale dvě třetiny občanů očekávají od otevření evropských trhů větší možnosti pro vývoz našich výrobků.

Podle průzkumu považují čeští občané za neperspektivní obory po vstupu do Unie hutnictví a těžbu, zemědělství, překvapivě výrobu elektroniky (zde hrají roli obavy z velké konkurence). Naopak rozkvět se očekává v pohostinství a obchodě, peněžnictví, stavebnictví ale i ve výrobě strojů a automobilů. Mezi perspektivní profese patří lékaři, strojní inženýři, úředníci, ale již nikoli stavební dělníci (projevují se obavy z přílivu levné pracovní síly ze zahraniční) dále průmysloví dělníci a zmínění zemědělci.