"Ve srovnání se starými členy Evropské unie jsou na tom noví členové podstatně lépe," řekl daňový poradce Ernst&Young Libor Frýzek a upozornil, že v Německu společnosti zaplatí až 36procentní daň ze zisku.

Podniky v ČR odváděly v roce 2004 do rozpočtu 28 procent, ve skutečnosti je to ale bylo o něco méně, protože si mohly z daní leccos odepsat. Číslo je také zkresleno tím, že mnohé firmy, které v zemích investují, mají například daňové prázdniny nebo čerpají investiční pobídky, nebo mají dotovaná pracovní místa. Daň tak může v reálu klesnout až na 17 procent.

Daně v nových členských státech EU navíc nadále klesají, což pro všech deset států znamená značnou výhodu oproti zkušenějším evropským kolegům. "Mohli bychom se v pomyslném žebříčku o několik příček posunout, ale musíme počítat, že daně sníží i ostatní státy," řekl Frýzek k situaci v ČR.

Nižší daně totiž znamenají vyšší příliv zahraničních investorů. Na to si často země původní patnáctky stěžují. Vedení společností tu zavírají podniky a stěhují je do východních zemí.

Srovnání daňových sazeb a skutečného zdanění firem ve střední Evropě (v%)
země daňová sazba skutečné zdanění
Malta 35 32,81
ČR 28 24,73
Estonsko 26 22,52
Slovinsko 25 21,60
Maďarsko 17,60 18,08
Polsko 19 18,02
Slovensko 19 16,67
Kypr 15 14,52
Lotyšsko 15 14,35
Litva 15 12,82
zdroj: Ernst&Young